Samfundsansvar & ESG

VI ARBEJDER FOR POSITIV FORANDRING

 

I SimpleDK tror vi på, at alle – uanset størrelse og position – kan og skal arbejde aktivt for at skabe positiv forandring. Det gælder både lokalt, nationalt og globalt.

FNs Verdensmål

4: Kvalitetsuddannelse

8: Anstændige jobs og økonomisk vækst

11: Bæredygtige byer og lokalsamfund

FNs Verdensmål er oplagt for os at arbejde med i vores egen virksomhed, SimpleDK. Men vi holder os hele tiden for øje, at vi som virksomhed og mennesker har pligt til at tage ansvar for bæredygtig udvikling på andre områder også.

Vi tror på, at et fokus på FNs Verdensmål giver os alle en vej til at skabe og fastholde en bæredygtig udvikling for kandidater i hele verden.

SOM RINGE I VANDET

Det ligger i vores kerne at tage ansvar for at skabe positiv forandring for enkelte individer og det samfund, vi er en del af.

SimpleDKs udgangspunkt er, at vi tror på, at vi kan skabe en afgørende forandring for både ledige, virksomheder og samfund. En forandring, der ikke blot får den ledige til at stå stærkere i livet selv – men som også styrker vores samfund nu og i fremtiden.

Positiv forandring skaber grobund for endnu mere positiv forandring. Og det gælder også, når vi taler bæredygtighed og FN’s verdensmål.

Når vi hjælper en kandidat i beskæftigelse, skaber vi mulighed for, at kandidaten kan få overskud til at opnå indsigt, træffe bedre valg og ikke mindst skabe positiv forandring for andre mennesker og det samfund, kandidaten er en del af.

Vi hjælper kandidaten væk fra at fokusere på de primære udfordringer med indtægt, husleje, sygdom m.v. – og ud i cirklen, hvor kandidaten har ro på og får økonomisk og menneskeligt overskud til at være med til at tage ansvar for andre mennesker og samfundet – og i sidste ende at deltage i skabelse af en bæredygtig udvikling.

Det er som ringe i vandet – alle forandringer skaber mere forandring.

4:  KVALITETS-UDDANNELSE

Uddannelse og træning – både fagligt og menneskelig – er afgørende for at opnå succes med at få ledige i job i rigtige virksomheder. Det er afgørende for at skabe en positiv forandring for kandidat, virksomhed og samfund.

Vi træner, uddanner og støtter både ledige kandidater og de virksomheder, som de skal arbejde i. Når virksomhederne uddannes i at skabe optimale rammer for ledige (og måske skånekrævende) kandidater, og når kandidaten trænes, støttes og uddannes i selve arbejdsopgaverne og den sociale dynamik mv., så skabes der en bæredygtig forandring for virksomheden og for kandidaten.

Det er simpelthen ikke bæredygtigt ‘bare at sætte en ledig af på virksomhedens dørtrin og håbe på succes’.

 

8: ANSTÆNDIGE JOBS OG ØKONOMISK VÆKST

Det ligger lige til højrebenet for os at gøre, som vi prædiker. At tage socialt ansvar og ansætte kandidater, som har haft svært ved at blive en permanent del af arbejdsfællesskabet.

Så det gør vi, når det giver mening. Altså når vi har et job, der kan komme til at passe til kandidaten.

Men det handler jo ikke kun om job. Det handler om anstændige job. Derfor arbejder vi kun med virksomheder, der over tid viser os, at de er anstændige arbejdsgivere.

Vi kræver, at vores samarbejdsvirksomheder støtter det 8. verdensmål – præcis som vi selv gør. Sammen skal vi sikre anstændige job og økonomisk vækst for de kandidater, som vi hjælper ind i arbejdsfællesskabet.

11: BÆREDYGTIGE BYER OG LOKALSAMFUND

Når vi samarbejder med lokale virksomheder i Hovedstadsområdet, så handler det mere om at skabe en lokal forankring end at have kort vej til arbejde.

Vi arbejder for at institutioner og virksomheder i vores byer og lokalsamfund til at spille med i den positive forandring – at være en del af den bæredygtige udvikling for de kandidater, som vi arbejder for.
Den lokale forankring skaber positiv lokal forandring, når det gælder (især) social bæredygtighed. Det smitter simpelthen til nabovirksomheden, når en lille vognmand begynder at tage ansvar. Når han begynder at uddanne og ansætte ledige kandidater, der hidtil har siddet fast i systemet.

Vi arbejder lokalt, fordi vi tror på, at det gør vores byer og lokalsamfund mere bæredygtige.

LAD OS KOMME I GANG

Vores medarbejdere er eksperter i beskæftigelses- og sociallovgivning, processer og praksis. Og vi har et enormt netværk af virksomheder, der står klar til at ansætte de kandidater, vi matcher med deres ledige job.

Hvad venter du på?

Kandidaten

Vi møder kandidatens behov for at blive fri af ledighed og være en del af arbejdsfællesskabet.

Virksomheden

Vi møder virksomhedens behov, for at rekruttere medarbejdere i et presset arbejdsmarked - og tage socialt ansvar.

Samfundet

Vi møder samfundets behov for at flytte ledige fra passiv til aktiv forsørgelse.

Kommunen

Vi hjælper kommunen i alle processer for at få kandidater inden for målgrupperne LAB §6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.7, 6.8 og 6.9 helt i mål.