forløb hos simpledk

TO FORLØB – TO VEJE IND I FÆLLESSKABET

SimpleDK tilbyder lige nu tre forskellige forløb målrettet kandidater i målgrupperne §LAB 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.7, 6.8 og 6.9:

DE 2 FORLØB HAR GRUNDLÆGGENDE EN TING TIL FÆLLES

Nemlig at hjælpe kandidaten til at blive en del af arbejdsfællesskabet – at gøre vedkommende i stand til at flytte sig fra offentlig forsørgelse og hen imod hel eller delvis egen forsørgelse. Alt hvad vi gør, gør vi med dette for øje.

HVORFOR?

Fordi en stabil tilknytning til arbejdsfællesskabet får mennesker til at trives bedre.

FORLØB 1

JF. LAB § 91 – AFKLARING

Varighed: Minimum. 13 uger+

Målgrupper: jf. LAB § 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.7, 6.8, 6.9

Særligt målrettet: Helbredsmæssige udfordringer, sociale udfordringer, begrænsninger i arbejdsevnen

Formålet: Formålet er, at kandidaten udvikler faglige og sociale kompetencer, så kandidaten bliver i stand til at indgå på arbejdsmarkedet på ordinære eller særlige vilkår.

FORLØB 2

JF. LAB § 91 – ADFÆRDSORIENTERET

Varighed: 13 uger+

Særligt målrettet: Udadreagerende adfærd, fremmødeforbud, kriminel baggrund, tilknytning til rocker- og bandemiljøet mv.

Formålet: Formålet er, at kandidaten udvikler faglige og sociale kompetencer, så kandidaten bliver i stand til at kunne indgå på arbejdsmarkedet på ordinære eller særlige vilkår..
Sideløbende arbejdes der med at mindske kriminel adfærd og eventuel  tilknytning til bandemiljøet.

VI FÅR LEDIGE I JOB – SÅ SIMPELT ER DET!

Kandidaten

Vi møder kandidatens behov for at blive fri af ledighed og være en del af arbejdsfællesskabet.

Virksomheden

Vi møder virksomhedens behov, for at rekruttere medarbejdere i et presset arbejdsmarked - og tage socialt ansvar.

Samfundet

Vi møder samfundets behov for at flytte ledige fra passiv til aktiv forsørgelse.

Kommunen

Vi hjælper kommunen i alle processer for at få kandidater inden for målgrupperne LAB §6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.7, 6.8 og 6.9 helt i mål.

Brug for at vide mere?

Tøv ikke med at tage fat i os, til en snak om hvordan vi får borgere, godt og  selvstændigt videre.