Om simpledk

Vi tror på mennesker

Vi tror på, at et samfund står stærkest, når mennesker og institutioner støtter og styrker hinanden. Vi tror på, at alle mennesker – hvis de hjælpes lidt – kan være en ressource for samfundet. Og vi tror på, at mennesker trives bedst, når de føler sig vigtige.

Alle mennesker skal have mulighed for at bidrage til arbejdsfællesskabet med de ressourcer, de har. Uanset om de har diagnoser, sociale problemstillinger, har været syge, er langtidsledige eller kun kan arbejde få timer.

Når vi møder borgerne som mennesker. Når vi møder dem med tillid og tro på, at der er brug for dem, så kommer deres tro på egne evner og retten til en plads i arbejdsfællesskabet.

Når vi giver mennesker en chance

Når vi møder dem med krav og rammer. Så udvikler de sig, og livskvaliteten sendes mange meter op.

Alligevel har vi i Danmark en stor gruppe af ledige, der aldrig får chancen.

Vi frygter, at vores børn og børnebørn kommer til at opleve, at visse ufaglærte jobs bliver tæt på umulige at besætte, selvom vi har en gruppe borgere, der ikke er en del af vores arbejdsfællesskab og dermed lever et “ringere” liv, end de faktisk burde. 

Men hvis vi målrettet (politisk og praktisk) går efter at skabe plads til alle i vores arbejdsfællesskaber, kan vi undgå manglende arbejdskraft og ringere liv for de ledige på en og samme tid.

Vi tror på, at alle mennesker har noget at tilbyde arbejdsfællesskabet – og omvendt.
Til gavn for mennesket, virksomheden og samfundet.

Derfor hjælper vi ledige i job. Så simpelt er det!

Rasmus Mikander

Stifter SimpleDK

SimpleDK modellen

 

Alle mennesker er forskellige. Og det er job også.

Læs mere om metoden

VI FÅR LEDIGE I JOB – SÅ SIMPELT ER DET!

Kandidaten

Vi møder kandidatens behov for at blive fri af ledighed og være en del af arbejdsfællesskabet.

Virksomheden

Vi møder virksomhedens behov, for at rekruttere medarbejdere i et presset arbejdsmarked - og tage socialt ansvar.

Samfundet

Vi møder samfundets behov for at flytte ledige fra passiv til aktiv forsørgelse.

Kommunen

Vi hjælper kommunen i alle processer for at få kandidater inden for målgrupperne LAB §6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.7, 6.8 og 6.9 helt i mål.

Brug for at vide mere?

Tøv ikke med at tage fat i os, til en snak om hvordan vi får borgere, godt og  selvstændigt videre.