afklaringsforløb

 

FORLØB 2 JF. LAB § 91 – AFKLARING

Varighed: Minimum. 13 uger+

Målgrupper: jf. LAB § 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.7, 6.8, 6.9

Særligt målrettet: Helbredsmæssige udfordringer, sociale udfordringer, begrænsninger i arbejdsevnen

Formålet: Formålet er, at kandidaten udvikler faglige og sociale kompetencer, så kandidaten bliver i stand til at indgå på arbejdsmarkedet på ordinære eller særlige vilkår.

FORLØBETS INDHOLD:

Kandidaten får tilknyttet en socialfaglig medarbejder, som støtter og vejleder kandidaten i retning af afklaring og/eller ordinær beskæftigelse.
Vi udarbejder  en plan, som bringer kandidaten nærmere afklaring af, hvordan han/hun fremover kan blive en del af arbejdsfællesskabet. Vi samarbejder med relevante parter og skaber dermed en stabil og vellykket tilknytning til arbejdsmarkedet for kandidaten.
Er der brug for afklaring og støtte i forhold til f.eks. misbrug og helbredsmæssige problemstillinger, samarbejder vi med relevante samarbejdspartnere om det.
Vi har et tæt og succesfuldt samarbejde med både private og offentlige virksomheder om afklaring af kandidatens arbejdsevne, hvis det vurderes nødvendigt. Vi har altid kandidatens skånebehov og ønsker for øje, når vi etablerer en virksomhedspraktik, men vi anser det også for vigtigt at tilgodese virksomhedernes behov. Kun derved opnår vi en relation, der åbner for fremtidige ansættelser for kandidaterne.

DOKUMENTATION OG LEVERANCER

Vi lægger vægt på, at du og kandidaten ved, hvad vi leverer før, under og efter forløbet.

Vi arbejder med at styrke kandidatens motivation, så denne kan komme i virksomhedspraktik. Formålet er at udvikle kandidatens faglige og sociale kompetencer, så kandidaten kan blive en del af arbejdsmarkedet.

VI FÅR LEDIGE I JOB – SÅ SIMPELT ER DET!