komplicerede udfordringer – Kræver simple løsninger!

Vores målsætning er klar. Vi hjælper ledige kandidater med at komme i job via afklaring og jobrettet praktik i rigtige virksomheder.

%

Er blevet afklaret og bevilliget fleksjob eller er kommet i ordinær beskæftigelse inden for 9 måneder

%

Er afklaret og indstillet til førtidspension inden for 9 måneder

%

Fastholdes i 6 måneders beskæftigelse uden offentlig ydelse

VI FÅR LEDIGE I JOB – SÅ SIMPELT ER DET!

Vores målsætning er klar. Vi hjælper ledige kandidater med at komme i job via afklaring og jobrettet praktik i rigtige virksomheder.

Vi kender alt til lovgivning, processer og praksis. Derfor får vi kandidaterne helt i mål.