Sådan hjælper simpledk jeres kandidater

Et bæredygtigt og effektivt samarbejde om kandidaterne

SimpleDK hjælper ledige udsatte kandidater med at komme i beskæftigelse i virksomheder eller blive afklaret i forhold til andet forsørgelsesgrundlag. Grundlæggende tror vi på, at alle mennesker har ressourcer at kunne bidrage til samfundet med, både til gavn for dem selv og til det omlæggende samfund.

Vores fokus ligger på at afklare ift. fremtidig beskæftigelse og/eller at hjælpe den enkelte kandidat med at udvikle og træne de faglige og sociale kompetencer, der er nødvendige for at kunne indgå i beskæftigelse.

Kandidaten får tilknyttet en socialfaglig medarbejder, der støtter og vejleder kandidaten i retning af afklaring og/eller ordinær beskæftigelse.

Vi har et tæt og succesfuldt samarbejde med både private og offentlige virksomheder om afklaring af kandidatens arbejdsevne, hvis det vurderes nødvendigt. Vi samarbejder kun med virksomheder, der har både ønske og vilje til at tage et socialt ansvar og vi gør os umage for at matche kandidater med virksomheder, der reelt også har ledige jobs, så der, efter endt praktik, er mulighed for ansættelse.

1. Menneskesyn

Vi tror på, at alle både kan og vil bidrage. Men vi passer ikke alle ind i de samme kasser. Vores vigtigste opgave er at hjælpe med afklaring og få borgeren godt videre. Alle har noget at tilbyde fællesskabet – og omvendt. Til gavn for det enkelte menneske, virksomheden og samfundet.

2. Medspiller til den kommunale indsats

Vi vil være et supplement til jobcentrenes tilbud til de mest udsatte borgere. Vi hjælper med konkrete udfordringer i en afgrænset periode, hvorefter borgerne fortsætter i kommunalt regi.

3. Faglighed og kvalitet

Vores arbejde er gennemsyret af faglighed og kvalitet. Gennemsigtighed, ordentlige og løbende dokumentation er vigtige parametre for os. Vi tager samarbejdet med kommuner, virksomheder og borgere alvorligt og er ikke bange for at stille modkrav til vores samarbejdspartnere.

SimpleDK Model

%

Af de ledige har enten en eller flere diagnoser eller misbrug

%

Af de ledige har både en eller flere diagnoser og misbrug

%

Fastholdes i seks måneders beskæftigelse uden offentlig ydelse

LAD OS KOMME I GANG

Vores medarbejdere er eksperter i beskæftigelses- og sociallovgivning, processer og praksis. Og vi har et enormt netværk af virksomheder, der står klar til at ansætte de kandidater, vi matcher med deres ledige job.

Hvad venter du på?

Kandidaten

Vi møder kandidatens behov for at blive fri af ledighed og være en del af arbejdsfællesskabet.

Virksomheden

Vi møder virksomhedens behov, for at rekruttere medarbejdere i et presset arbejdsmarked - og tage socialt ansvar.

Samfundet

Vi møder samfundets behov for at flytte ledige fra passiv til aktiv forsørgelse.

Kommunen

Vi hjælper kommunen i alle processer for at få kandidater inden for målgrupperne LAB §6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.7, 6.8 og 6.9 helt i mål.

VI FÅR LEDIGE I JOB – SÅ SIMPELT ER DET!