adfærdsorienteret forløb

 

FORLØB 3 JF. LAB § 91

Varighed: 13 uger+

Særligt målrettet: Udadreagerende adfærd, fremmødeforbud, kriminel baggrund, tilknytning til rocker- og bandemiljøet mv.

Formålet: Formålet er, at kandidaten udvikler faglige og sociale kompetencer, så han hun bliver i stand til at kunne indgå på arbejdsmarkedet på ordinære eller særlige vilkår. 
Sideløbende arbejdes der med at mindske kandidatens kriminelle adfærd og eventuel tilknytning til bandemiljøet.

FORLØBETS INDHOLD:

Kandidaten får tilknyttet en socialfaglig medarbejder, som støtter og vejleder kandidaten i retning af afklaring og/eller ordinær beskæftigelse.

Vi udarbejder en plan, som bringer kandidaten nærmere afklaring af, hvordan han/hun fremover kan blive en del af arbejdsfællesskabet.Vi samarbejder med relevante parter og skaber dermed en stabil og vellykket tilknytning til arbejdsmarkedet for borgeren.
Er der brug for afklaring og støtte i forhold til f.eks. misbrug og helbredsmæssige problemstillinger, samarbejder vi med relevante samarbejdspartnere om det. Vi har et tæt og succesfuldt samarbejde med både private og offentlige virksomheder om afklaring af kandidatens arbejdsevne, hvis det vurderes nødvendigt. Vi har altid kandidatens skånebehov og ønsker for øje, når vi etablerer en virksomhedspraktik, men vi anser det også for vigtigt at tilgodese virksomhedernes behov. Kun derved opnår vi en relation, der åbner for fremtidige ansættelser for kandidaterne.


I kombination med og som supplement til ovenstående vil der i forløbet være mulighed for:
ART (Aggression Replacement Training)
NADA
Samtaler med psykoterapeut 

SAMTALER, BEHANDLING OG TERAPI TILBYDES

Samtaler, behandling og terapi tilbydes med henblik på at mindske den aggressive adfærd, skabe bedre empati og bedre selvværd. Vi træner og udvikler vi kandidatens sociale færdigheder og præsentere dem for alternativer til den aggressive adfærd. Endvidere fokuserer vi på kandidaternes træning af retfærdighedsfølelse og hjælper dem med at få indsigt i andres menneskers behov.

Vi ser  NADA som et supplement til samtaler, træning og terapi – og særligt i forhold til at stabilisere kandidatens aggressivitet og vrede.

Målet er, at kandidaten får kontakt til sig selv og sine egne ressourcer.

LAD OS KOMME I GANG

Vores medarbejdere er eksperter i beskæftigelses- og sociallovgivning, processer og praksis. Og vi har et enormt netværk af virksomheder, der står klar til at ansætte de kandidater, vi matcher med deres ledige job.

Hvad venter du på?

VI FÅR LEDIGE I JOB – SÅ SIMPELT ER DET!