Det er med stor glæde at SimpleDK endelig kan orientere om at vi har indgået et samarbejde med Pia Allerslev.

Ordentlighed, dygtighed og viljen til at gøre en forskel i samfundet og for det enkelte menneske er meget vigtige parametre i Simpledk mindset – og i Pia Allerslevs, og derfor har det været nemt for os at lave en aftale om at tilknyttet Pia tættere på virksomheden, og bl.a. være med til at få flere kommuner til at opdage værdien og effekten af SimpleDKs indsats på beskæftigelsesområdet.

Hos SimpleDK er vores mindset, at alle kan bidrage og gerne vil bidrage til fællesskabet. Det danner grundlag for alle vores indsatser, og er med til at sikre, at den enkelte borger, kommune og virksomhed oplever, at der skabes værdi for alle parter.

Pia skal være tilknyttet vores udviklingsteam og skal have fokus på fortsat udvikling af SimpleDK. Et vigtigt element her vil være at sikre, at der fortsat arbejdes målrettet med at skabe bæredygtige sociale indsatser samt at løfte flere udsatte familier og ledige ind i arbejdsfællesskabet.

Vi er i høj grad optagede af, at man som privat aktør aldrig må overtage den kommunale indsats. I stedet er vi et supplement, som hjælper på nogle konkrete udfordringer i en periode, hvorpå det efterfølgende skal tilbage i kommunalt regi.

Med Pia Allerslevs mange år i kommunalpolitik, og hendes arbejde i dag som strategisk rådgiver og konsulent er hun et oplagt match med SimpleDK, og skal i den kommende tid bl.a. være med til at sikre, at man i kommunerne; både politisk og blandt embedsmænd, kan se en værdi i at tænke beskæftigelsesindsatsen på en ny måde.