Vi skal være bedre til at støtte interne forløb…….

Jeg oplever desværre at der er rigtig mange spændende og kompetence løftende interne forløb, som ikke får mulighederne for at kunne lave en beskæftigelsesrelateret indsats, for dem som er langt fra arbejdsmarkedet med komplekse udfordringer udover ledighed.

Dette skyldes bl.a. at der stadig er mange som ikke kan møde fysisk op i disse tilbud, grundet sociale- og/eller helbredsmæssigeudfordringer.

Det skal vi i højere grad hjælpe med.

Os som leverandører på anden aktør markedet skal i langt højere grad blive bedre til at spille de interne forløb gode og sikre at flere af dem som har udfordringer udover ledighed og pt. ikke kan deltage i de interne tilbud bliver klargjorte til at kunne dette. Alt dette for at flere end tidligere kan profitere af en beskæftigelsesindsats.

Anden aktør markedet skal i langt større grad se sig selv som et supplement og ikke en erstatning af de interne forløb – De interne forløb må aldrig blive en konkurrent, da det er vores opgave at sikre at så mange med problemer udover ledighed, kan deltage internt i kommunernes interne tilbud.