BØR VI LUKKE JOBCENTRENE?

Jeg og Simpledk bliver ugentligt stillet det spørgsmål. Mit svar er konsekvent: Nej!

Jeg har både arbejdet i forskellige jobcentre og hos private aktører.
Og jeg har oplevet fordele og ulemper. Løsningen er ikke at
nedlægge jobcentrene og udlicitere opgaven til private.

I SimpleDK tror vi derimod på, at løsningen bl.a. er at få flere
virksomheder til at opbygge en mere bæredygtig
rekrutteringsstrategi, hvor vi giver kandidater langt fra
arbejdsmarkedet en plads i de danske virksomheder.

Alle virksomheder, som SimpleDK samarbejder med, vil gerne være med, men de skal have hjælp og støtte. Vi skal som samfund blive langt bedre til at hjælpe virksomhederne med at få opbygget en ny og bæredygtig rekrutteringsstrategi.

Derudover vi må som private aktører aldrig blive en erstatning for jobcentrene. Vi skal være et supplement – og hurtigst muligt
overgive vores indsats til andet forsørgelsesgrundlag eller til interne tilbud. Der skal være flere krav til private aktørers gennemsigtighed, og vores prisstuktur skal være risikofyldt, så vi løber en risiko, hvis vi ikke lykkes. Vi skal spille hinanden bedre – både offentlige og private aktører – og udnytte hinandens kompetencer.

SimpleDKs budskab er: Komplicerede udfordringer kræver simple løsninger.
Hvad tænker du? Skal jobcentrene lukkes, eller skal vi arbejde mere effektivt, bæredygtigt og langsigtet – i fællesskab?